ქსელური აღჭურვილობა
მაღალტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები
ქსელური ინფრასტრუქტურის საიმედოობის, მწარმოებლურობისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის.
ტრაფიკის მოტიტორინგისა და ანალიზიდან დაწყებული ჩქაროსნული და მოქნილი ქსელური შესაძლებლობების შემთავაზებელ მოწინავე კომუტატორებით დამთავრებული.
ქსელური აღჭურვილობა
მაღალტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები
ქსელური ინფრასტრუქტურის საიმედოობის, მწარმოებლურობისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის.
ტრაფიკის მოტიტორინგისა და ანალიზიდან დაწყებული ჩქაროსნული და მოქნილი ქსელური შესაძლებლობების შემთავაზებელ მოწინავე კომუტატორებით დამთავრებული.