ინფორმაციის უსაფრთხოება
ჩვენ გთავაზობთ კომპლექსურ ინსტრუმენტებსა და ტექნოლოგიებს
თქვენი IT ინფრასტრუქტურის დასაცავად. მოწინავე მონიტორინგისა და საფრთხის აღმოჩენის სისტემებიდან დაწყებული, ღრუბლოვანი უსაფრთხოებისთვის მასშტაბირებული გადაწყვეტილებებით დამთავრებული. ქსელების უსაფრთხოებისთვის, მონაცემთა და ოპერაციების დაცვის და DDoS შეტევების თავიდან ასაცილებლი გადაწყვეტილებებს.
ინფორმაციის უსაფრთხოება
ჩვენ გთავაზობთ კომპლექსურ ინსტრუმენტებსა და ტექნოლოგიებს
თქვენი IT ინფრასტრუქტურის დასაცავად. მოწინავე მონიტორინგისა და საფრთხის აღმოჩენის სისტემებიდან დაწყებული, ღრუბლოვანი უსაფრთხოებისთვის მასშტაბირებული გადაწყვეტილებებით დამთავრებული. ქსელების უსაფრთხოებისთვის, მონაცემთა და ოპერაციების დაცვის და DDoS შეტევების თავიდან ასაცილებლი გადაწყვეტილებებს.