მონაცემთა შენახვა და დამუშავება
კომპლექსური ანალიტიკიდან, მოდელირებიდან, ხარჯებისა და ამოგების გაანგარიშებიდან ფაილების უწყვეტ გადაადგილებამდე, დაცვამდე და არქივირებამდე - კომპანია Netsystems-ი გთავაზობთ დარგში ბიზნესის ღირებულების მიხედვით ფაილების განთავსებისტვის საუკეთესო საშუალებებს.
მონაცემთა შენახვა და დამუშავება
კომპლექსური ანალიტიკიდან, მოდელირებიდან, ხარჯებისა და ამოგების გაანგარიშებიდან ფაილების უწყვეტ გადაადგილებამდე, დაცვამდე და არქივირებამდე - კომპანია Netsystems-ი გთავაზობთ დარგში ბიზნესის ღირებულების მიხედვით ფაილების განთავსებისტვის საუკეთესო საშუალებებს.